Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik

På Idrætscenter Aarhus arbejder vi med Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP)

Det betyder at vi forsøger at holde vores fokus på det positive, på det der virker og som giver bedst mulig mening for borgeren.

En forudsætning for god udvikling, er borgerens oplevelse af at blive mødt og taget seriøst. Vi er bevidste om vores tænkning om borgeren og hvordan den påvirker ham/hende. Og vi er anerkendende, dvs imødekommende og åbne over for borgerens oplevelse af verden og tager udgangspunkt i denne, når vi skal arbejde med udvikling.

Derfor starter vi med opmærksomhed på borgerens ressourcer og griber fat i hendes interesse og lyst. Det er vores erfaring at gennem lysten finder vi vejen til positiv udvikling for borgeren.

Del siden